Askvollpolitikarane er ikkje som andre politikarar - i alle fall ikkje når dei vel møtelokale

Sist veke var det formannskapsmøte i Askvoll. Ikkje på kommunehuset, men på ferja. Det er eit mål for politikarane å komme seg dit sakene er.