Har venta i 20 år på gatelys

På Høgda i Kvammen har dei venta på gatelys i delar av budstadfeltet sidan 90-talet, og bebuarane må nok ein gong gå det mørke halvåret i møte utan.