No sel dei Sunnfjord-bestikk igjen: – Grunnen er todelt

Det seier dagleg leiar Svein-Erik Helle i Helle fabrikker.