Planen var oppstart i november, men hittil har berre to husstandar fått 5G

50 abonnentar i Flokenes-området er lovd å få tilbod om å bli med på å teste ut det Telenor meiner er framtidas nett, men dei må smørje seg med tolmod.