Utbygginga startar på nyåret: – Det er særleg interesse for hyttetomtene

Kjartan Storøy har venta i tre år på å starte utbygging på Nærheim ved Flokenes. No vil han starte utbygginga så raskt som råd.