Har fått ultimatum frå Askvoll kommune - Flytt inn eller sel eigedomen

Eit sambuarpar frå Førde har fått eit ultimatum frå Askvoll kommune: Flytte inn på eigedomen dei eig i Flokenes før 20. februar, elles må dei legge garden ut for sal.