Asfaltverk i Førde har fått to klager. No krev Fylkesmannen svar

Klagene går på svevestøv som øydelegg eigedom, og lukt som gjer at ein må lukke vindauge og dører. – Vi følgjer opp, seier verkssjefen.