2.500 fleire tok turen til Trøkk n' Truck – arrangørane veit enno ikkje om dei går i pluss

Trøkk n' Truck hadde 10.000 besøkande og har aldri før fått så gode tilbakemeldingar. No håpar dei berre økonomien går i pluss.