Årets julehandel slo alle rekordar: Vi handla for 248 millionar på sentera

Begge kjøpesentera i Førde melder om fantastisk julehandel.