Arbeidet på E39 nærmar seg slutten. Dette står att

Entreprenørservice jobbar iherdig med å ferdigstille strekninga mellom Rema 1000 og rundkøyringa ved biltilsynet i Førde. I midten av august skal alt vere ferdig.