Ap-veteran: – Om trafikken til og frå Florø skal finansiere P-hus i Førde, bør heile Førdepakken skrotast

Oscar Bergheim er ikkje nådig i sin analyse av korleis arbeidet med Førdepakken har utvikla seg.