Anleggsstart for vindkraft på Lutelandet rett etter påske

Sogn og Fjordane Energi har gjort vedtak om å investere. Målet er anleggsstart rett etter påske.