Nye selskap

VEST MILJØ AS er starta opp i Førde. Selskapet skal drive med VVS, sprinklar og VA arbeid, og dagleg leiar og styreleiar er Marius Dvergsdal-Halvorsen (50). Eva Kristin Dvergsdal-Halvorsen (39) er styremedlem. Selskapet har ein startkapital på 30.000 kroner.

I same by er BRULAND LYD OG LYS AS oppretta. Anders Bruland (32) er dagleg leiar og styreleiar i selskapet som skal drive med tenester knytt til lyd-, lys- og sceneteknikk. Bruland har drive eit enkeltpersonføretak med same namn sidan 2009. Kapitalen er på 30.000 kroner, og Henrik Nikolai Bruland (38) er varamedlem.

Investeringsselskapet STANISLAS AS er blitt etablert i Måløy. Eline Steciuk-Gangsøy (23) er styreleiar og Edwin Steciuk (25) er styremedlem. Kapitalen er på 30.000 kroner.

FJH SERVICE AS er starta opp i Askvoll. Dagleg leiar og styreleiar Finn Jonny Hugøy (64) skal drive med vaktmeistertenester, prosjektplanlegging og prosjektoppfølging. Bjørg Aslaug Hugøy er styremedlem, og kapitalen er på 30.000 kroner.

HAVLYS AS er starta opp i Bremanger. Selskapet skal drive med utleige og forvalting av fast eigedom, i tillegg til overnatting- og serveringsverksemd. Kapitalen er sett til 30.000 kroner og dagleg leiar og styreleiar er Tonny Grotle (48). Runar Grotle (37) og Siri Grotle Solheim (28) er styremedlem.

Nye roller

Sindre Refvik (25) er registrert som ny styreleiar i REFVIK BYGDEUTVIKLING SA på Raudeberg.

Aud Vassbotten Storøy (49) er registrert som ny styreleiar i AKTIV FYSIO- OG MANUELLTERAPI AS i Førde.

Fredrik Karlsen er ny styreleiar i BERGE & CO SKADE OG LAKK AS i Førde.

Vidar Slettehaug (42) er ny styreleiar i HELIX HOLDING AS i Førde.

Nye namn

DVERGSDAL KRANKONTROLL har endra namn til DVERGSDAL DRIFT. Enkeltpersonføretaket held til på Skei i Jølster og driv med grovforproduksjon til storfe, utleige av verkstad og utføre søksarbeid etter skada vilt.

SLETVOLD ARKITEKTER MNAL AS i Florø har endra namn til REN C AS. Adrian Byder Taranrød (23) er ny dagleg leiar, og Bjørn Ivar Gjermunds (42) er ny styreleiar. Selskapet driv med reinhald av tak, fasade og vindauge.

I Høyanger har AS HØYANGER BOK OG PAPIR endra namn til ÅSE’S BUTIKKDRIFT AS.

Pengestraum

VÆRLANDET FISKERIREDSKAP AS aukar kapitalen frå 700.000 kroner til 2,6 millionar kroner. Selskapet driv med produksjon, reparasjon og vedlikehald av fiskerireiskap og tauverk. Audun Ove Oddekalv (58) er styreleiar og dagleg leiar.

Oppløyste selskap

OPERATION ARCHERY E-SPORTS AS på Deknepollen er meldt oppløyst.

Les tidlegare næringslivsloggar her: