Gruveselskapet Arctic Mineral Resources (AMR) vil anke delar av dommen frå Borgarting lagmannsrett til Høgsterett, skriv bt.no.

Lagmannsretten avsa denne veka dom i saka mellom AMR og Nordic Rutile (NR), der dei avgjer at det er Nordic Mining som har retten til å utvinne alle mineral i Engebøfjellet.