Ambulansebåten: No møter Atløy-folket Helse Førde andlet til andlet

Vedtaket om å legge ned ambulansebåten vart gjort i 2016. Styret i Helse Førde stadfesta avgjerda i januar. Men øyfolket i Askvoll gir ikkje opp.