Regjeringa skjerpar innreisetiltaka og kontrollen ved grensene. Frå neste fredag må alle registrere seg før dei reiser til Norge, og det blir krav til testing.

Frå neste fredag må alle som reiser inn til Norge registrere seg på entrynorway.no. Det gjeld òg nordmenn. Det blir òg meir testing på grensa.

Det gjer at ein kan lette på nokre av innreisetiltaka og opne opp for reisande frå utanfor Schengen.