– Alder vil bli vurdert i prioritering av behandling

– Pasientar som er innlagde på sjukeheim skal i stor grad få naudsynt helseteneste der, sa fagdirektør Trine Vingsnes då ho måndag orienterte styret i Helse Førde om korleis ein planlegg å handtere koronaepidemien.