– Å setje Halbrendslia på vent er ein skandale. No trengst det eit vegopprør

Vegvesenets framlegg om å setje av smular og småpengar til opprustinga av E39 nord for Bergen, fører til mobilisering. No vil Arne Nistad, Jenny Følling og Jon Askeland ha eit vegopprør frå vest.