Det var ved midnatt registrert 8.346 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.

Dette er ein auke på 14 tilfelle siste døgn. Dei to siste dagane er auken på 37 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 35 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var laurdag registrert 235 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)