72 av 193 selte bilar i Førde er elbilar. Elbilsalet er lågare enn på landsbasis.

Elbilsalet går strykande i Førde. Men det er lågare enn på landsbasis.