I januar var 6157 personar heilt arbeidsledige i fylket. Det utgjer 1,8 prosent av arbeidsstyrken i Vestland. Snittet for landet er 1,9.

Arbeidsløysa er framleis låg, men NAV Vestland viser til at deira prognosar syner at den truleg vil auke med om lag 10 prosent i løpet av året.

Les også

No hastar det: Dette må du endre på skattekortet – utgjer fleire tusen i månaden