Dette er ein auke på 74 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 169 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 214 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sykdom. Det var måndag morgon registrert 128 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)