500 Sunnfjord-lærarar må møte på jobb i neste veke

– Vi treng å få oversikt over situasjonen før det kan bli aktuelt med heimekontor, seier kommunalsjef for skule Åge Stafsnes.