29 av 41 personar koronasmitta på buss – har vore i Sogn og Fjordane

Ei kvinne frå bussen var innlagd på Førde sentralsjukehus søndag.