28 personar kjempar om nesten 100 år gamalt hus på øy i Jølstra

Huset har vekt stor interesse etter å ha lege ute for sal i éi veke.