Utrykkingspolitiet hadde torsdag kontroll på E39 i 60-sona ved Håheim i Jølster.

Der delte dei ut 28 foreinkla førelegg, der sjåføren som var mest hissig på gassen køyrde i 83 kilometer i timen.

Tre sjåførar fekk også gebyr for manglande bruk av bilbelte. Gebyret for å køyre utan bilbelte er på 1500 kroner.