Helse Førde meldte torsdag på sine heimesider at 22 av 202 analyserte koronaprøver frå gårsdagen var positive.

Dei positive prøvene fordeler seg slik:

Sunnfjord: 4

Gloppen: 1

Årdal: 9

Luster: 1

Lærdal: 2

Sogndal: 2

Vik: 2

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Klokka 09:15 opplyste smittevernlege Halvard Seljesæter at det berre blei registrert fire smitta i Sunnfjord i går. Ein registreringsfeil hos Helse Førde gjorde til at ein person som ikkje var testa i Sunnfjord blei registrert som det. Derfor meldte Firda først at det var fem nye smittetilfelle i kommunen.