210 signerte innbyggarkrav. Dermed må dispensasjon til Lutelandet i kommunestyret

Eit innbyggarkrav kan medføre at formannskapet sitt ja til dispensasjon til Lutelandet Energipark må behandlast i kommunestyret.