Bobler, sol og kloke ord. Slik feira studentane dagen

Det var tett mellom gullkorna då Firda fekk bli med på sjampisfrukost i Førde. Bli med!