Utrykkingspolitiet (UP) hadde laserkontroll i 60-sona på E39 ved Skei måndag.

16 bilistar vart tatt med for høg fart. Den ivrigaste køyrde i 83 km/t.

I tillegg vart det skrive ut eit beltegebyr, og to gebyr for bruk av mobiltelefon.