14 årsverk forsvinn på slakteriet

Avgjerda er tatt: Nortura legg ned skjering av storfe ved Nortura sitt anlegg i Førde. Kuttet gjeld 14 årsverk.