12 av 18 kommuneparti har Torbjørn på lista som ny stortingskandidat for Ap

Torbjørn Vereide (31) figurerer på klart flest Arbeidarparti-lister når nominasjonsarbeidet inn mot neste stortingsval så smått er i gang.