Vil ikkje ha bompengar på nyevegen Nordfjord – Volda

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil gjere den nye Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda bompengefri.

Publisert 28.03.2008 kl 10:11 Oppdatert 28.03.2008 kl 10:17

Tips ein venn på e-post:


...
Foto: Astrid Iren Solheim
...
Foto: Statens vegvesen

Vegen som skal gjere strekninga Nordfjord – Volda ferjefri, ligg inne i framlegget til Nasjonal transportplan og skal etter planen ha byggjestart i løpet av 2008. Vegen skal stå ferdig i 2012.

Éin føresetnad

No vil Navarsete vil kutte ut dei planlagde bompengane på Kvivsvegen, under føresetnaden at Kvivsvegen A/S aksepterer at 45 millionar kroner i innsamla aksjekapital kan brukast til forskotering og tilbakebetalast om 10-15 år, skriv Fjordingen.

– Ideen til dette kom frå Vegdirektoratet og eg har brukt noko tid til å vurdere saka. Konklusjonen min og i Vegdirektoratet er at dette vil vere svært positivt for vegprosjektet. Bompengedelen var uansett berre ti prosent. Vi vurderer ulempene ved bompengar til å vere større enn nytten, seier samferdsleministeren til avisa.

To nye samband

– Svært positivt, seier ein letta Svein Sunde, styreleiar i Kvivsvegen A/S.

Når Kvivsvegen står ferdig, kan bilistar køyre ferjefritt heilt frå Ulstein på Sunnmørskysten, til Hornindal, etter at det nye Eiksundsambandet til Ørsta stod klart til bruk tidlegare i vinter.

På framsida no


...

Stressar med å vere perfekte

Dei stressar mykje meir enn foreldra deira gjorde på same alder. Ungdommen trur at sosiale medium og at dei stillar for høge krev til seg sjølv er årsaka.

Tøffa seg på kaia

Det angrar han nok på