Vi får att 800 millionar på skatten

No er resultatet etter skatteoppgjeret klart

Astrid Iren Solheim
Astrid Iren Solheim Profil E-post
Publisert 15.10.2012 kl 10:11 Oppdatert 15.10.2012 kl 10:11

Tips ein venn på e-post:65. 004 skattytarar i Sogn og Fjordane får kr 780 mill. tilbake på skatten. Dette syner skatteoppgjeret for 2011 som no er ferdig.

7,2 mrd. i fylket vårt

Av dei 780 millionane, får kvar av dei 65.000 personane i snitt nær 12.000 kroner att på skatten.

Fordelt på 82. 057 skattytarar i fylket vårt, er det utlikna kr 7,2 mrd. i direkte skattar og avgifter. Det er ein auke frå kr 6,9 mrd. frå året før, melder Skatt Vest i ei pressemelding.

Fleire får restskatt

I høve til fjor er det ein liten auke i talet på skattytarar som får restskatt. Dei det gjeld, må i snitt betale litt mindre enn året før. 16.157 skattytarar i Sogn og Fjordane betaler kr 241,4 mill. I snitt blir det kr 14 942 på kvar skattytar. I 2010 fekk 15.194 personar kr 238,7 mill. i restskatt i fylket.

På framsida no


...

Stressar med å vere perfekte

Dei stressar mykje meir enn foreldra deira gjorde på same alder. Ungdommen trur at sosiale medium og at dei stillar for høge krev til seg sjølv er årsaka.

...

Skal mobbinga til livs

Nytt mobbeombod reiser no rundt på dei vidaregåande skulane.