...
Illustrasjon Foto: Aas-Jakobsen

Ein milliard billegare?

Nye tal gir bruforkjemparane blod på tann

Ingunn Osland
Ingunn Osland Profil E-post
Publisert 19.09.2012 kl 08:35 Oppdatert 19.09.2012 kl 08:35

Tips ein venn på e-post:Ei ny moglegheitsstudie syner at Nordfjordbrua (ved Anda-Lote) kan byggjast for om lag 1,9 milliardar med flytebruteknologi, i staden for hengjebru som det tidlegare har vore snakk om. Dette er 1 milliard mindre enn det som tidlegare har vore lagt til grunn, skriv selskapet Nordfjordkryssing AS i ei pressemelding.

2,1 mrd i bompengar

Nye berekningar syner eit høgare brukarfinansieringsgrunnlag enn tidlegare berekna. Dette på grunn av auka trafikkmengd og oppdatert modellverktøy frå dei statlege transportetatane. Med ferjetakst pluss 40 prosent påslag vil ein følgje nye tal frå Sivilingeniør Helge Hopen AS kunne finansiere heile 2,1 mrd i bruinvesteringar med bompengar

Jublar

– Dei nye rapportane er gledelege, og forsterkar konklusjonen i den ferske kvalitetssikringsrapporten frå Terramar om at ein mindre korridor for E39 over Nordfjorden er den i særklasse mest framtidsretta og samfunnsøkonomisk beste løysinga, seier styreleiar i bruselskapet Nordfjordkryssing AS, Nils R. Sandal.

Samfunnsøkonomi

Kvalitetsrapporten, som er forkorta KS1, er utarbeidd av Terramar AS for Finansdepartementet og Samferdsledepartementet. Den gir ei klar tilråding om å leggje E39 i midtre trasé gjennom Nordfjord.

– Konklusjonen i KS1-rapporten om overlegen samfunnsøkonomisk effekt av i bru over Nordfjorden i midtre er ikkje overraskande. Systematikken og modellbruken i rapporten er likevel banebrytande, og gir godt grunnlag for å vurdere veginvesteringar i Norge, seier Nils R. Sandal.

Fylkestinget vedtok i januar i år å tilrå ei bru over Nordfjorden i mindre, og dette meiner Sandal at rapporten no har gitt ytterlegare fagleg støtte for.

På framsida no


...

Mo kan miste fire av åtte klassar

Dei vidaregåande skulane i fylket har 300 elevplassar meir enn det finst elevar til. Landbruksklassane på Mo kan bli hardt ramma.

...

Ny Eliasbåt til fylket

Torsdag vert det dåpsfest for den nye Eliasbåten i Florø. Namnet er førebels hemmeleg.

...

Her jaktar han på noko å stele

Fleire tjuveri i distriktet – politiet ønskjer tips.

...

Frigir namnet på den omkomne

Mann (61) stadfesta omkommen etter arbeidsulykke med traktor i Førde.