...
Bilete syner KM i symjing i Førdehuset. Foto: Rune Fossum

Krev betre symjeopplæring

Halvparten av dagens tiåringar kan ikkje symje.

Publisert 14.08.2012 kl 18:48 Oppdatert 15.08.2012 kl 08:41

Tips ein venn på e-post:– Bading og ferdsel langs sjøen er ein av dei viktigaste friluftsaktivitetane i Norge, og viktig for helsa, seier FRIFOs generalsekretær, Lasse Heimdal.

Han påpeikar at det som likevel er skremmande er at så mange born ikkje kan symje. Mange liv kunne vore spara gjennom betre opplæring i symjing og bruk av redningsvest. – FRIFO støttar difor kravet om at grunnskuleelevar skal tilbys symjeopplæring inntil dei faktisk er i stand til å symje, seier Lasse Heimdal.

Kan ikkje symje

Tal frå Gjensidigestiftelsen syner at halvparten av dagens tiåringar ikkje er i stand til å symje.

Statistikk frå Norsk Folkehjelp syner at 973 menneske drukna i periode 2002–2011.

Pr. 1. august i år syner statistikken ei nedgang i drukningsulukker frå 45 til 33, samanlikna med same periode i fjor.

Treng grunnleggjande opplæring

Ein trur at nedgangen i år er grunna dårleg vêr og få større ulukker. – Men vi kan ikkje basere oss på at dette vil vere trenden i åra som kjem. Ei grunnleggjande opplæring i symjeferdigheiter og ferdsel i båt og langs kysten er viktig for både helse og trivsel.

Tek ein dei rette førehandsreglane og nyttar redningsvest er det både trygt og sunt å vere på og ved sjøen, seier Heimdal.

Det er viktig at både skule, familie og frivillige organisasjonar samarbeider for å auke tryggleiken og skape meir friluftsglede, blant anna ved å styrkje ferdigheiter i symjing, padling og roing.

På framsida no


...

No kan det vere gode sjansar for å få denne på kroken

Sjeldan fisk i makrellfamilien er på besøk

...

– Ny vurdering i tretida

Rassida er no undersøkt av geolog. Dei har vore oppe med helikopter og sett at det ligg fleire lause blokker. Fjellklatrar jobbar no med å reinske fjellsida.

...

Opnar for å flytte til Moskog

Adm.dir. Peter Midthun er open for å diskutere flytting av Firda Billag sin verkstad til Moskog.

Med 1000 lærarar i ryggen

Tysdag markerte lærarar frå heile fylket si støtte til dei streikande lærarane i eit 7 minutt langt tog. Sjå video her.