...
Helse Vest har rekordlågt sjukefråvær. Foto: Bent Are Iversen

Slik har dei fått ned sjukefråværet

Jublar over rekordtal

Publisert 06.07.2012 kl 19:00 Oppdatert 06.07.2012 kl 19:00

Tips ein venn på e-post:Sjukefråværet i helseføretaka på Vestlandet er rekordlågt i mai månad. Dette melder Helse Vest i ei pressemelding.

God nedgang

Ved utgangen av mai var det sjukemeldte fråværet i Helse Vest på 5,47 prosent. På den same tida var resultatet eit samla sjukefråvær på rekordlåge 6,41 prosent. Det betyr at det samla sjukefråværet (inkludert eigenmelding) i Helse Vest har gått ned med meir enn 1 prosentpoeng så langt i 2012.

- Gledeleg

– Måla våre er innanfor rekkjevidd, og det er gledeleg. Mykje god jobbing rundt på avdelingane i sjukehusa har fått oss hit. Utfordringa framover blir å nå måltala og halde dette på eit stabilt lågt nivå, seier HR-direktør Hilde Christiansen i Helse Vest RHF i pressemeldinga.

Fleire tiltak

Christiansen seier at dei har gjort mange tiltak for å redusere sjukefråværet.

– Ein føresetnad er aktive leiarar som legg opp til IA-samtalar raskt og dyktige HMS-avdelingar som bidreg saman med vernetenesta. Det er òg, mellom anna, oppretta ein felles idébank for alle helseføretaka kor ein deler tiltak og erfaringar for å skape gode tilhøve både for medarbeidarar og leiing.

Betre enn landsgjennomsnittet

Til samanlikning var det sjukemeldte sjukefråværet i helse- og sosialtenestene på landsbasis 8,20 prosent i 1. kvartal i år (kjelde: NAV), mens dette fråværet utgjorde 6,15 prosent i Helse Vest i same periode.

På framsida no


...

Hamna i verdstoppen

Elevar frå Mo & Jølster vgs. fekk finaleplass i ein konkurranse der dei kjempa mot millionar av elevar frå heile verda.

...

Budd på langvarig streik

Utdanningsforbundet varslar kraftig opptrapping av lærarstreiken ved skulestart. Kor mange som vert tekne ut i streik, kvar og til kva tid er enno uvisst.

...

Ingen streik for 1.-klassingar

Førsteklassingar som skal starte på skulen til hausten vert ikkje råka av ein eventuell streik.

...

Ber bønder om å passe på etter truleg ulveobervasjon

Ein hytteeigar meiner han nyleg såg ulv i Utvikfjellet.