Helse Vest har rekordlågt sjukefråvær. Foto: Bent Are Iversen

Slik har dei fått ned sjukefråværet

Jublar over rekordtal
Publisert 06.07.2012 kl 19:00 Oppdatert 06.07.2012 kl 19:00

Tips ein venn på e-post:Sjukefråværet i helseføretaka på Vestlandet er rekordlågt i mai månad. Dette melder Helse Vest i ei pressemelding.

God nedgang

Ved utgangen av mai var det sjukemeldte fråværet i Helse Vest på 5,47 prosent. På den same tida var resultatet eit samla sjukefråvær på rekordlåge 6,41 prosent. Det betyr at det samla sjukefråværet (inkludert eigenmelding) i Helse Vest har gått ned med meir enn 1 prosentpoeng så langt i 2012.

- Gledeleg

– Måla våre er innanfor rekkjevidd, og det er gledeleg. Mykje god jobbing rundt på avdelingane i sjukehusa har fått oss hit. Utfordringa framover blir å nå måltala og halde dette på eit stabilt lågt nivå, seier HR-direktør Hilde Christiansen i Helse Vest RHF i pressemeldinga.

Fleire tiltak

Christiansen seier at dei har gjort mange tiltak for å redusere sjukefråværet.

– Ein føresetnad er aktive leiarar som legg opp til IA-samtalar raskt og dyktige HMS-avdelingar som bidreg saman med vernetenesta. Det er òg, mellom anna, oppretta ein felles idébank for alle helseføretaka kor ein deler tiltak og erfaringar for å skape gode tilhøve både for medarbeidarar og leiing.

Betre enn landsgjennomsnittet

Til samanlikning var det sjukemeldte sjukefråværet i helse- og sosialtenestene på landsbasis 8,20 prosent i 1. kvartal i år (kjelde: NAV), mens dette fråværet utgjorde 6,15 prosent i Helse Vest i same periode.

På forsiden nå


Kunnskapsministeren på folkemøte om høgskulestrukturen:

Utelukkar ikkje tvangssamanslåing

Vi treng minst 650 nye lærarar

- Skal vi få det må statusen og lønna hevast. Og bildet av yrket må endrast.

No er det vi som ivrar for å få greidd ut Vestlandsfylke

Kjelsnes (Ap) fekk kald skulder frå andre fylke sist ho prøvde. No vil ho gjere ny framstøyt.