...
Helse Vest har rekordlågt sjukefråvær. Foto: Bent Are Iversen

Slik har dei fått ned sjukefråværet

Jublar over rekordtal

Publisert 06.07.2012 kl 19:00 Oppdatert 06.07.2012 kl 19:00

Tips ein venn på e-post:Sjukefråværet i helseføretaka på Vestlandet er rekordlågt i mai månad. Dette melder Helse Vest i ei pressemelding.

God nedgang

Ved utgangen av mai var det sjukemeldte fråværet i Helse Vest på 5,47 prosent. På den same tida var resultatet eit samla sjukefråvær på rekordlåge 6,41 prosent. Det betyr at det samla sjukefråværet (inkludert eigenmelding) i Helse Vest har gått ned med meir enn 1 prosentpoeng så langt i 2012.

- Gledeleg

– Måla våre er innanfor rekkjevidd, og det er gledeleg. Mykje god jobbing rundt på avdelingane i sjukehusa har fått oss hit. Utfordringa framover blir å nå måltala og halde dette på eit stabilt lågt nivå, seier HR-direktør Hilde Christiansen i Helse Vest RHF i pressemeldinga.

Fleire tiltak

Christiansen seier at dei har gjort mange tiltak for å redusere sjukefråværet.

– Ein føresetnad er aktive leiarar som legg opp til IA-samtalar raskt og dyktige HMS-avdelingar som bidreg saman med vernetenesta. Det er òg, mellom anna, oppretta ein felles idébank for alle helseføretaka kor ein deler tiltak og erfaringar for å skape gode tilhøve både for medarbeidarar og leiing.

Betre enn landsgjennomsnittet

Til samanlikning var det sjukemeldte sjukefråværet i helse- og sosialtenestene på landsbasis 8,20 prosent i 1. kvartal i år (kjelde: NAV), mens dette fråværet utgjorde 6,15 prosent i Helse Vest i same periode.

På framsida no


Opp klokka 05.30 for å spele fotball

Iver P. Bell er lys vaken, før klokka har passert 06.00. No er han klar for dagens første fotballøkt.

Den perfekte fisken

Lidenskapen hans for Jølstra og auren vart tent som femåring.

...

– Å vinne hadde vore ein liten bonus

Jan Tore Befring og Håvard Erle tok ikkje sigeren i finalen på «The Hit» Dei brukar likevel inga tid på å sture, i kveld skal det festast på norsk vis.