Etiske retningsliner i Firda

Firda skal drive aktiviteten sin, på alle områder og innan alle kanalar, etter dei prinsipp og ideelle målsetjingar som til ei kvar tid gjer seg gjeldande i dei ulike presseplakatane.

Publisert 14.11.2007 kl 08:23 Oppdatert 13.11.2012 kl 13:37

Tips ein venn på e-post:

Det betyr at Firda i alle sine kanalar styrer etter Redaktørplakaten og Ver Varsamplakaten (herunder Tekstreklameplakaten).

Firda skal vere uredd og sette dagsorden gjennom fremjing av sakleg og fri informasjons- og opinionsformidling. Det skal kome tydeleg fram kva som er reportasje, formidling av informasjon og fakta, og kva som er avisa sine eigne meiningar og vurderingar – og kva som er annonsar.

Den som kjenner seg krenka eller på anna vis urettvist handsama i Firda sine ulike kanalar, skal kunne melde dette så vel inn for konstituert sjefredaktør Yngve Årdal, yngve.ardal@firda.no, eller til Pressens Faglege Utval (PFU), Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Adressa finn ein også på nest siste side i Firda kvar dag.

Ansvarleg redaktør
Yngve Årdal

På framsida no


Opp klokka 05.30 for å spele fotball

Iver P. Bell er lys vaken, før klokka har passert 06.00. No er han klar for dagens første fotballøkt.

Den perfekte fisken

Lidenskapen hans for Jølstra og auren vart tent som femåring.

...

– Å vinne hadde vore ein liten bonus

Jan Tore Befring og Håvard Erle tok ikkje sigeren i finalen på «The Hit» Dei brukar likevel inga tid på å sture, i kveld skal det festast på norsk vis.